حضرت آیت الله جوادی آملی در پیامی اهانت به قرآن کریم و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را محکوم کردند و گفتند: «اینکه می‌بینید ـ معاذالله ـ برخی‌ها به وجود مبارک پیغمبر(ص) یا به قرآن اهانت می‌کنند، این کشورها باید بدانند که روی شاخه درخت نشسته‌اند و دارند ریشه آن را قطع می‌کنند!»

ایشان افزودند: «پیامبران الهی آمدند که جهان را به عقل نزدیک کنند تا مردم عاقلانه و موحّدانه در کمال سلامت زندگی کنند. جهان منهای عقل می‌شود جنگ جهانی اول و دوم یا جنگ‌های نیابتی. جهان منهای عقل تبدیل می‌شود به تولید سلاح و اسلحه آدم‌کشی». استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کردند: «به فرانسه و امثال فرانسه هشدار می‌دهیم، موعظه می‌کنیم، نصیحت می‌کنیم که اجازه ندهند در آن دیار و در آن کشور کسی به مقام مقدّس قرآن کریم و به مقام مقدّس پیغمبر(ص) هتاکی کند».

(خ 1399)