✅ هفدهمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان آغاز شد.
 طلاب مي‌توانند آثار خود را (حداكثر 5 اثر) در قالب‌هاي كتاب، پايان نامه، مقاله، طرح و ايده‌های پژوهشی و نرم افزارهاي پژوهشي تا تاريخ 15/3/1401 و منطبق با «راهنماي شركت در هفدهمين فراخوان» از طريق سامانه فرخوان آثار پژوهشي به آدرس: http://spnf.hozehkh.com/account/LoginHoze  ارسال نمايند.
موضوعات: تمام آثار مرتبط با علوم اسلامي و انساني از جمله علوم قرآن وحديث، فقه و اصول،حقوق،ادبيات عرب،كلام و فلسفه، تاريخ اسلام، و ساير علوم مرتبط.
☎️ تماس:  32008157 و 32008327- 051